قانون کاهش آلودگی هوا
   آیین نامه ایمنی راه
   مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین
   آیین نامه اجرایی
   آیین نامه تردد در معابر شهری
   آیین نامه رانندگی
   آیین نامه سرانه کاربریها
   آیین نامه طرح هندسی راه
   آیین نامه نحوه کاشت فضای سبز
   تقاطعات همسطح شهری۱
   تقاطعات همسطح شهری ۲
   راهنمای ایستگاههای سیستم اتوبوسرانی
   راهنمای بکارگیری سرعتکاه
   راهنمای بکارگیری علائم افقی
   راهنمای بکارگیری علائم عمودی
   آیین نامه بهبود تردد درمعابرشهری وحومه
   آیین نامه یکپارچه سازی وساماندهی مدیریت حمل ونقل شهری
   راهنمای احداث مجاری عرضه فرآورده های نفتی
   راهنمای بکارگیری علائم افقی راهنمایی ورانندگی
   راهنمای شناسایی وبکارگیری روشهای مدیریت ترافیک
   سرعتگیر وسرعتکاه
   قانون جامع مدیریت شهری
   راهنمای نگهداری ازعلائم وتجهیزات ایمنی راه
   راهنمای طراحی مسیرهای عبورعابرپیاده درمعابرشهری
   قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
   معرفی سیستم یکپارچه حمل ونقل
   معیارهای طرح هندسی راههاوتقاطعها
   معیارهای طرح هندسی تقاطعها
   مقاطع عرضی شبکه
   عابرین پیاده درساماندهی حمل ونقل
   مقررات آیین نامه به استناد ماده۸۵قانون کاردرمورد کلیه کارگاهها
      تلفن : 071-32304159
پست الکترونیک : traffic@eshiraz.ir
آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - خیابان هدایت - طبقه فوقانی پارکینگ هدایت - طبقه 5 - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز