تاریخچه

 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز بالاترین مرجع در شهرداری است که مسئولیت سیاست گذاری ، هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل عملکرد حمل و نقل و ترافیک شهر را بر عهده دارد. این معاونت با توجه به الگوی جامع مدیریت استراتژیک ، با در نظر گرفتن ماموریت خود که ساماندهی وضعیت حمل و نقل و ترافیک کلان شهر می باشد و بررسی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار ، به تعیین هدف های بلند مدت و پس از آن تدوین ، ارزیابی و انتخاب استراتژی های مناسب جهت نیل به آن اهداف پرداخته است . همچنین در مرحله اجرای استراتژی های مذکور ، با تعیین سیاست ها و هدف سالیانه ،تخصیص منابع صورت پذیرفته است .

سازمان ها و ادارات تحت نظارت مستقیم حوزه معاونت حمل و نقل در راستای نیل به اهداف فوق فعالیت می کنند شایان ذکر است معاونت های متناظر این ستاد در مناطق شهرداری نیز با عنوان معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق شهرداری بصورت ماتریسی با این حوزه معاونت تعامل داشته و عملا برنامه ریزی های سالانه خود را با توجه به سیاستگذاری های سالانه این حوزه مشخص و راهبردی می نمایند .

در بخش حمل و نقل عمومی ، به طور عمده اجرای پروژه های مربوطه و راهبری سامانه های موجود بر عهده سه مجموعه شرکت را آهن شهری و حومه ( مترو ) ، شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر می باشد یادآوری این نکته ضروری است که فعالیت های سایر شرکت ها و سازمان های تابعه این حوزه بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر فعالیت های بخش حمل و نقل عمومی بوده و لازمه و مکمل عملکرد مجموعه های موصوف می باشد .


منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۲۸۱۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن :  
پست الکترونیک :  
آدرس :  
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز