معرفی معاونهادی شه دوست 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

پیشینه کاری :
مدیرکلی میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس ، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز و شهردار منطقه تاریخی فرهنگی

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۵۰۲۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن :  
پست الکترونیک :  
آدرس :  
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز