تماس با ما


 
شمار تماس سمت نام و نام خانوادگی
32303615 معاون حمل و نقل و ترافیک هادی شه دوست شیرازی
32306684 مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک جواد کارگر دولت آبادی
32304268-32304618 داخلی 184 مدیرکل مطالعات محسن حدیقه جوانی
32304268- 32304618 داخلی 190 مدیریت کنترل ترافیک محمد حسین زمانیان
32304268-32304618 داخلی 160 مدیر مالی اقتصادی افشین جاویدتاش
2306521-32304618 داخلی 164 مسئول روابط عمومی و آموزش ابراهیم محمدی
32304268-32304618 داخلی 206 مسئول حقوقی مرتضی محمدی
32304268-32304618 داخلی 333 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نادردولتخواه
کد پستی : 47718- 71349
فاکس : 32303759

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۵۲۶۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32304159
پست الکترونیک : traffic@eshiraz.ir
آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - خیابان هدایت - طبقه فوقانی پارکینگ هدایت - طبقه 5 - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز