مطالعات

 
اولویت های پژوهشی حمل و نقل و ترافیک سال 1400
1 بررسی و تحلیل و طراحی سرپناه ایستگاه های اتوبوس و تاکسی مبتنی بر نیازهای مخاطبان؛ مطالعه موردی شهر شیراز
2 بررسی و تحلیل افزایش مطلوبیت و بهره وری سامانه حمل و نقل مسافر درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز
3 بررسی و تحلیل طرح یکپارچه پایانه های غرب و شرق شیراز (هوائی، ریلی برون شهری و ریلی درون شهری، مسافر درون شهری و مسافر برون شهری، پارک سوار) بصورت تجمیع پایانه ها
4 مکانیابی و تدقیق محل پایانه های حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز (اتوبوس و تاکسی) با اولویت ایستگاه های اصلی قطار شهری (سامانه ریلی) و طراحی آنها
5 بررسی و تحلیل و مطالعات نیاز سنجی و امکان سنجی احداث پارک سوار در شهر شیراز
6 بررسی و تحلیل راه اندازی سیستم های نوین حمل و نقل همگانی در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر شیراز
7 بررسی و تحلیل راهکارهای دستیابی به استقلال مالی پایدار در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز و حومه
8 بررسی و تحلیل و ارائه مدل اقتصادی در واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز
9 بررسی و تحلیل و ارائه مدل اقتصادی در تامین و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
10 بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل توقفگاه ها، مراکز معاینه فنی و جایگاه های سوخت شهر شیراز
11 بررسی و تحلیل طرح های تشویقی و حمایتی از رانندگان خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
12 بررسی و تحلیل راهکارهای افزایش ضریب ایمنی در معابر شهری
13 بررسی و تحلیل راهکارهای افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده
14 بررسی و تحلیل مطالعات ساماندهی و بهبود تردد راکبان موتور سیکلت
15 بررسی و تحلیل راهکارهای ارتقا ایمنی کاربران آسیب پذیر راه و آماده سازی برنامه عملیاتی متناسب
16 بررسی و تحلیل اثر سنجی به کارگیری تسهیلات غیر همسطح در شبکه معابر فوق اشباع
17 بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های سرعت سنج در معابر شریانی
18 بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های نظارت تصویری در معابر شریانی
19 بررسی و تحلیل اثر سنجی تاثیر افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی بر کاهش تخلفات رانندگی
20 بررسی و تحلیل ارائه مدل های قیمت گذاری محدودیت و ممنوعیت ترافیکی در حمل و نقل بار
21 بررسی و ارزیابی تصادفات ناشی از ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و نقاط حادثه خیز
22 بررسی و تحلیل بهینه سازی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری
23 ارزیابی اهمیت کسب و کارهای اینترنتی در زمینه حمل و نقل بار درون شهری
24 بررسی و تحلیل نقش سیستم های ایمنی ناوگان بار در بروز تصادفات شهری
25 بررسی و تحلیل نقش مدیریت تقاضای سفر ناوگان بار در کاهش آلودگی های زیست محیطی
26 ارزیابی و عارضه سنجی پل های عابر پیاده و گذرگاه های همسطح کلانشهر شیراز
27 ارزیابی و تحلیل تاثیر دوربین های سرعت سنج در تخلفات رانندگی کلانشهر شیراز
28 بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری و فعالیت های آن ها بر میزان ترافیک در معابر شریانی درجه 2 درون شهری کلانشهر شیراز
29 بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری برمیزان ایمنی و تصادفات شهری کلانشهر شیراز
30 ارزیابی و تحلیل تاثیر پارک حاشیه ای در ترافیک وپارک دوبل شهری کلانشهر شیراز
31 ارزیابی و تحلیل TOD (توسعه مبنی برحمل ونقل همگانی) در کلانشهر شیراز
32 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی پارک سوار در کلانشهر شیراز
33 ارزیابی و تحلیل شرایط ارتقا اموزش و فرهنگ ترافیک در کلانشهر شیراز
34 ارزیابی و تحلیل مطلوبیت ناوگان اتوبوسرانی کلانشهر شیراز
35 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی پیاده راه های بالقوه در کلانشهر شیراز
36 بررسی و تحلیل انواع روش های آرامسازی جریان تراقیک در کلانشهر شیراز
37 بررسی و تحلیل بررسی و تحلیل ساعت های کاری در کلانشهر شیراز با توجه به میزان ترافیک شهری
38 بررسی و تحلیل بررسی و تحلیل نقش روانشناسی ترافیک در تخلفات رانندگی شهری در کلانشهر شیراز
39 بررسی و تحلیل مهندسی ارزش در تقاطعات غیر همسطح شیراز
40 بررسی و تحلیل راهکارهای تشویق گروه های هدف به استفاده از حمل و نقل همگانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
41 بررسی و تحلیل ایجاد سیستم یکپارچه اطلاع رسانی خدمات حمل و نقل همگانی (مترو، اتوبوس، مینی بوس و تاکسی) و تکمیل زنجیره اطلاع رسانی در شهر شیراز
42 بررسی نقش حمل و نقل پاک و فعال در جابه جایی مسافر و کالا در زمان اپیدمی کرونا
43 بررسی تاثیر اپیدمی کرونا در سفرهای درون شهری
44 بررسی وضعیت مناسب سازی معابر شهری با تاکید برایمنی عابرپیاده در پیاده روها در شهر شیراز
46 ارزیابی و اثرسنجی تقاطع های غیرهمسطح شیراز در بهبود و روان سازی ترافیکی شهر شیراز
47 بررسی تاثیر نظارت تصویری بر ناهنجاری های ترافیکی
 
 

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۴۳۳۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن :  
پست الکترونیک :  
آدرس :  
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز