مطالعات

ردیف اولویت های پژوهشی حوزه معاونت حمل و نقل در کلان شهر شیراز
1 بررسی و تحلیل نقش حمل‌ونقل همگانی در افزایش امنیت اجتماعی
2 بررسی و تحلیل و طراحی سرپناه ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی مبتنی بر نیازهای مخاطبان؛ مطالعه موردی شهر شیراز
3 بررسی و تحلیل طرح معماری مناسب برای پایانه‌های مسافربری درون‌شهری؛ مطالعه موردی شهر شیراز
4 بررسی و تحلیل طرح معماری مناسب برای پایانه‌های مسافربری برون‌شهری؛ مطالعه موردی شهر شیراز
5 بررسی و تحلیل افزایش مطلوبیت و بهره‌وری سامانه حمل و نقل مسافر درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز
6 بررسی و تحلیل ساماندهی مسافربرهای شخصی در شهر شیراز
7 بررسی و تحلیل ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس در شهر شیراز
8 بررسی و تحلیل ساماندهی خدمات تاکسی تلفنی و تاکسی های اینترنتی با توجه به فناوری‌های جدید؛ مطالعه موردی شهر شیراز
9 بررسی و تحلیل  طرح یکپارچه پایانه‌های غرب و شرق شیراز (هوائی، ریلی برون شهری و ریلی درون شهری، مسافر درون شهری و مسافر برون شهری، پارک سوار) بصورت تجمیع پایانه‌ها
10 مکان‌یابی و تدقیق محل پایانه‌های حمل و نقل مسافر درون شهری  شیراز (اتوبوس و تاکسی) با اولویت ایستگاه‌های اصلی قطار شهری (سامانه ریلی) و طراحی آن‌ها
11 مکان‌یابی و تدقیق محل توقفگاه‌های شبانه ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز و طراحی آنها
12 مکان‌یابی و تدقیق محل پایانه‌های حمل و نقل مسافر برون شهری شهر شیراز و طراحی آنها
13 بررسی و تحلیل حمل‌ونقل همگانی شهرک‌های اقماری شهر شیراز، یکپارچه با شبکه اصلی حمل‌ونقل همگانی شهر
14 بررسی و تحلیل و طراحی و بازنگری خطوط تاکسیرانی شهر شیراز با اولویت بهره‌برداری خودروهای ون
15 بررسی و تحلیل و مطالعات نیاز سنجی و امکان سنجی احداث پارک سوار در شهر شیراز
16 بررسی و تحلیل راه اندازی سیستم‌های نوین حمل و نقل همگانی در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر شیراز
17 بررسی و تحلیل ایجاد خدمات نوین حمل‌ونقل شبه همگانی در شهر شیراز
18 بررسی و تحلیل ایجاد سیستم جامع هوشمند مدیریت خدمات و ناوگان حمل و نقل مسافر در شهر شیراز
19 بررسی و تحلیل ایجاد سیستم‌های بزرگ داده‌ها (big data) به منظور مدیریت عملکرد خدمات حمل‌و‌نقلی (همگانی، شبه همگانی، خصوصی و فعال(دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی)) مبتنی بر داده سامانه‌های هوشمند؛ مطالعه موردی شهر شیراز
20 طرح جامع ارزیابی رانندگان (بدو و ضمن خدمت) اتوبوس و تاکسی در شهر شیراز
21 بررسی و تحلیل ایجاد سیستم‌های شمارش دقیق و به‌روز تعداد مسافران در سامانه اتوبوسرانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
22 بررسی و تحلیل و ارائه راهکار اجرایی به منظور تعیین ماتریس تقاضای سفر در خدمات حمل‌ونقل مسافر شهر شیراز
23 بررسی و تحلیل قیمت‌گذاری یکپارچه خدمات مختلف حمل‌ونقلی (اتوبوس، مترو، تاکسی، ون، پارکینگ، عوارض و غیره) با هدف توسعه سهم حمل‌ونقل همگانی از سفرهای شهری شیراز
24 بررسی و تحلیل راهکارهای دستیابی به استقلال مالی پایدار در سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر درون شهری شیراز و حومه
25 بررسی و تحلیل تعیین ساختار مناسب محاسبه و اخذ کرایه خدمات حمل‌ونقل مسافر به صورت یکپارچه با سایر مدهای حمل‌ونقلی در شهر شیراز
26 بررسی و تحلیل بازنگری در محاسبه و پرداخت یارانه ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی و اجاره‌ای در شهر شیراز
27 بررسی و تحلیل و ارائه مدل اقتصادی در واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز
28 بررسی و تحلیل و ارائه مدل اقتصادی در تامین و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
29 بررسی و تحلیل راهکارهای اقتصادی استفاده از توان خصوصی در بهبود و توسعه خدمات سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر درون شهری شیراز و حومه
30 بررسی و تحلیل تصفیه فاضلاب (پساب) ناشی از شستشوی وسائل نقلیه مسافربر و بازگشت آب به چرخه مصرف (فضای سبز یا شستشوی اتوبوس‌ها‌) در سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر درون شهری شیراز و حومه
31 بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل در حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز
32 بررسی و تحلیل پدافند غیرعامل توقفگاه‌ها، مراکز معاینه فنی و جایگاه های سوخت شهر شیراز
33 بررسی و تحلیل طرح‌های تشویقی و حمایتی از رانندگان خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
34 بررسی و تحلیل راهکارهای حذف کرایه نقدی در پرداخت کرایه خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر شیراز
35 بررسی و تحلیل  تدوین الگوی برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات
36 بررسی و تحلیل راهکارهای استفاده از هوش تجاری در جهت هوشمند سازی شهرداری
37 بررسی و تحلیل توسعه پایدار و تحلیل شکاف آن وضع موجود در شهر شیراز
38 بررسی و تحلیل راهکارهای افزایش ضریب ایمنی در معابر شهری
39 بررسی و تحلیل راهکارهای افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده
40 بررسی و تحلیل مطالعات ساماندهی و بهبود تردد راکبان موتورسیکلت
41  بررسی و تحلیل طرح ساماندهی خطوط اتوبوسرانی
42  بررسی و تحلیل راهکارهای ارتقا ایمنی کاربران آسیب پذیر راه و آماده سازی برنامه عملیاتی متناسب
43 بررسی و تحلیل  اثر سنجی به کارگیری تسهیلات غیر همسطح در شبکه معابر فوق اشباع
44 بررسی و تحلیل بررسی نرخ سفر سازی کاربرهای مختلف در شیراز
45 بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های سرعت سنج در معابر شریانی
46 بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی دوربین های نظارت تصویری در معابر شریانی
47 بررسی و تحلیل زمان بندی و فازبندی تقاطعات شهری
48 بررسی و تحلیل مکان یابی و اولویت بندی چراغ های راهنمایی هوشمند در معابر شریانی
49 بررسی و تحلیل اثر سنجی تاثیر افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی بر کاهش تخلفات رانندگی
50 بررسی و تحلیل ارائه مدل های قیمت گذاری محدودیت و ممنوعیت ترافیکی در حمل و نقل بار
51 بررسی و تحلیل مکانیابی بهینه پایانه های بار درون شهری
52 بررسی و تحلیل کاربرد ITS  در ساماندهی حمل و نقل بار و کالا
53 بررسی و تحلیل مدلسازی توزیع بار درون شهری بر اساس کاربری زمین
54 بررسی و تحلیل مدلسازی چهار مرحله ای (تولید، جذب، تفکیک و تخصیص) حمل و نقل کالا و بار
55 بررسی و ارزیابی برون سپاری در امور حمل و نقل بار و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن
56 بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار امور حمل و نقل بار در پایداری حمل و نقل
57 بررسی و ارزیابی نقاط بارخیز و امکان سنجی ایجاد فضاهای بارگیری و باراندازی(مطالعه موردی بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز)
58 بررسی و ارزیابی سلامت رانندگان و اختلالات عصبی و روانی رانندگان حمل و نقل بار درون شهری و تاثیرات آن ها بر جامعه(بررسی رفتار رانندگان)
59 بررسی و ارزیابی تصادفات ناشی از ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و نقاط حادثه خیز
60 بررسی و تحلیل میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات وسایل نقلیه بار بر درون شهری
61 بررسی و تحلیل برنامه ریزی حمل و نقل کالا(مطالعه موردی شهر شیراز)
62 بررسی و تحلیل برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین
63 مدل ها و روش های پیش بینی تصادفات شهری ناشی از ناوگان حمل و نقل بار
64 بررسی روش های مدیریت تقاضای حمل و نقل در بخش حمل و نقل بار
65 بررسی و تحلیل تکمیل ظرفیت سیستم های حمل و نقل بار شهری به تفکیک کاربری خود(مطالعه موردی شهر شیراز)
66 بررسی و تحلیل بهینه سازی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری
67 بررسی و تحلیل و ارزیابی نقش حمل و نقل بار در توسعه ی پایدار شهری و اولویت بندی راهکارها
68 ارزیابی سیستم های هوشمند در مدیریت حمل و نقل بار شهری
69 ارزیابی اهمیت کسب و کارهای اینترنتی در زمینه حمل و نقل بار درون شهری
70 بررسی حمل و نقل بار ساختارهای شهری مبتنی بر GIS
71 تحلیل اقتصادی حمل و نقل بار و تعیین نرخ بهینه کرایه آن در درون شهری
72 بررسی و تحلیل نقش سیستم های ایمنی ناوگان بار در بروز تصادفات شهری
73 بررسی و تحلیل نقش مدیریت تقاضای سفر ناوگان بار در کاهش آلودگی های زیست محیطی
74 بررسی و ارزیابی میزان خسارت وارده به زیرساخت های  شهری ناشی از تردد ناوگان دارای اضافه تناژ
75 بررسی و تحلیل مدیریت حمل و نقل بار در ایام خاص
76 بررسی و تحلیل موانع مدیریتی در بخش حمل و نقل بار درون شهری و ارائه راهکار
77 بررسی و تحلیل طراحی تسهیلات حاشیه ای ناوگان حمل و نقل بار
78 بررسی و تحلیل ارزیابی , تحلیل سطح سرویس پیاده روها در کلانشهر شیراز
79 ارزیابی وتحلیل ضوابط معلولین در14نوع کاربری در کلانشهرشیراز
80 ارزیابی و عارضه سنجی پل های هوایی و گذرگاه های غیرهمسطح و همسطح کلانشهر شیراز
81 ارزیابی وتحلیل تاثیر دوربین های سرعت سنج در تخلفات رانندگی کلانشهر شیراز
82 بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری برمیزان ترافیک درمعابر شریانی درجه2درون شهری کلانشهر شیراز
83 بررسی و تحلیل تاثیر نوع کاربری برمیزان ترافیک در ایمنی وتصادفات شهری کلانشهر شیراز
84 ارزیابی وتحلیل تاثیر پارک حاشیه ای در ترافیک وپارک دوبل شهری کلانشهر شیراز
85 ارزیابی وتحلیل تاثیر چراغ راهنمایی وزمانبندی وفازبندی صحیح در کاهش تاخیر زمان سفر
86 ارزیابی وتحلیل TOD(توسعه مبنی برحمل ونقل همگانی) در کلانشهر شیراز
87 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی پارک سوار در کلانشهر شیراز
88 ارزیابی و تحلیل شرایط ارتقا اموزش و فرهنگ ترافیک در کلانشهر شیراز
89 تحلیل و بررسی نقاط حادثه خیز درمناطق 11گانه شهرداری شیراز
90 ارزیابی و تحلیل مطلوبیت ناوگان اتوبوسرانی کلانشهر شیراز 
91 ارزیابی و تحلیل رنگ های ترافیکی در سطح معابر کلانشهر شیراز
92 بررسی و تحلیل مدهای حمل و نقل انبوه در کلانشهر شیراز
93 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی LRT و تراموا در کلانشهر شیراز
94 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی منو ریل در کلانشهر شیراز
95 بررسی و تحلیل بررسی و تحلیل پتانسیل رودخانه خشک در رفع گره های ترافیکی
96 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی پیاده راههای بالقوه در کلانشهر شیراز
97 بررسی و تحلیل بررسی و تحلیل راههای توسعه استفاده از دوچرخه در کلانشهر شیراز
98 بررسی و تحلیل تعیین نرخ سفر سازی انواع کاربری ها در کلانشهر شیراز
99 ارزیابی وتحلیل مدیریت خدمات اضطراری وبحران درمعابر شریانی درجه 2 در کلانشهر شیراز
100 ارزیابی وتحلیل CBD (مدیریت خدمات اضطراری وبحران) در کلانشهر شیراز
101 بررسی و تحلیل انواع روش های آرامسازی جریان تراقیک در کلانشهر شیراز
102 بررسی و تحلیل انواع روش ایمن سازی جریان ترافیک در کلانشهر شیراز
103 بررسی و تحلیل انواع پارکینگ ها  وتوصیه برای انواع کاربری ها در کلانشهر شیراز
104 بررسی و تحلیل ضوابط ایمنی ترافیکی ساختمان ها و ایستگاه های مترو و پروژه های عمرانی در کلانشهر شیراز
105 بررسی و تحلیل تعیین موقعیت و مکان یابی انواع پارکینگ ها در کلانشهر شیراز
106 بررسی و تحلیل بررسی و تحلیل ساعت های کاری در کلانشهر شیراز با توجه به میزان ترافیک شهری
107 بررسی و تحلیل بررسی و تحلیل نقش روانشناسی ترافیک در تخلفات رانندگی شهری در کلانشهر شیراز
108 بررسی و تحلیل مهندسی ارزش در تقاطعات غیر همسطح شیراز
109 بررسی و تحلیل مهندسی ارزش در زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی همسطح شیراز
110 بررسی و تحلیل نفش پدافند غیر عامل در ترافیک شیراز
111 بررسی و تحلیل بررسی امکان استفاده از ظرفیت باربری سازه نگهبان در سازه های اصلی
112 بررسی و تحلیل بررسی عمق بهینه حفاری تونل ها ( در روشهای مختلف ) بر اساس پارامترهای ژنر تکنیکی و بهسازی زمین
113 بررسی و تحلیل بررسی روشهای تولید و اجرای بتن آب بند در سازه های زیر زمینی
114 بررسی و تحلیل بررسی و ارتقاء کیفیت سیستم بازگشت انرژی قطارها
115 بررسی و تحلیل مطالعات اولیه و شبیه سازی تامین توان 6 خط قطار شهری شیراز
116 بررسی و تحلیل  روشهای استفاده از انرژی برگشتی ناشی از ترمز قطارها
117 بررسی و تحلیل حفاظت سازه های ایستگاه ها و تونل در مقابل جریان سرگردان
118 بررسی و تحلیل ارتقاء کیفیت توان و کاهش هارمونیک در شبکه برق مصرفی مترو
119 بررسی و تحلیل امکان ساخت داخل قطعات مصرفی در بخشهای مختلف مکانیک
120 بررسی و تحلیل جایگزینی ایرواشر با تکنولوژی  fog nozzle در سیتم های هواساز ایستگاه
121 بررسی و تحلیل تاثیر سطح سکو ( psd  ) بر سیستم تهویه ایستگاه و بهینه سازی مصرف انرژی از این طریق
122 بررسی و تحلیل امکان استفاده از سایر منابع آب های زیر زمینی ( مانند آب خام و یا آب تصفیه شده ) جهت سیستم تهویه تبخیری به جای استفاده از آب شرب
123 بررسی و تحلیل امکان استفاده اطفاء حریق water mist به جای استفاده از سیستم اطفاء حریق گاز co2 تجهیزات برقی و الکتریکی مانند ترانها و تجهیزات الکترونیکی 
124 بررسی و تحلیل استفاده از کابل نشتی به منظور انتقال اطلاعات قطار و شبکه های تلفن همراه اول و ایرانسل
125 بررسی و تحلیل پیاده سازی الگوریتم های هوشمند پردازش تصاویر منطبق بر نیازمندی های مترو
126 بررسی و تحلیل استفاده از تکنولوژی private let  برای ارتباطات رادیویی یکپارچه برای سیستم های مختلف
127 بررسی و تحلیل استفاده از تکنولوژی cloud  و storage یکپارچه در جمع آوری اطلاعات سیستم های مخابراتی و ........ 
128 بررسی و تحلیل سیستم های emc data domain 
129 بررسی و تحلیل راهکارهای جامع دیتا سنتر
130 بررسی و تحلیل راهکارهای سیستم های ذخیره ساز تحت شبکه
131 بررسی و تحلیل راهکارهای مقابله با باج افزارهای جدید
132 بررسی و تحلیل راهکارهای تشویق گروه‌های هدف به استفاده از حمل‌ونقل همگانی؛ مطالعه موردی شهر شیراز
133 بررسی و تحلیل ایجاد سیستم یکپارچه اطلاع‌رسانی خدمات حمل‌و نقل همگانی (مترو، اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی) و تکمیل زنجیره اطلاع‌رسانی در شهر شیراز
134 بررسی و تحلیل تهیه طرح جامع تبلیغات محیطی در بخش‌های مختلف سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر درون شهری شیراز و حومه (تهیه بسته‌های تبلیغاتی)
135 بررسی و تحلیل نقش رسانه‌های مختلف در افزایش مطلوبیت خدمات حمل‌ونقل مسافر و طراحی رسانه‌های مناسب برای این هدف در شهر شیراز
136 بررسی و تحلیل ایجاد شبکه حمل‌ونقل همگانی گردشگری (اتوبوس و تاکسی) شهر شیراز برای توسعه صنعت توریسم
137 بررسی و تحلیل استفاده از پتانسیل خدمات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل همگانی در جهت رشد و توسعه فرهنگ شهروندی و همبستگی اجتماعی

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۲۶۵۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32304159
پست الکترونیک : traffic@eshiraz.ir
آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - خیابان هدایت - طبقه فوقانی پارکینگ هدایت - طبقه 5 - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز