مرکز تخصصی آموزش رانندگان

  • فاز اول دوره آموزش" اصلاح رفتارهای ترافیکی" و آموزش به تعداد 1200 نفر راننده اتوبوس و مینی بوس از ابتدای اردیبهشت ماه سال 96 ،با مباحث : رعایت قوانین و مقررات رانندگی، ایمنی و حریق خودرو، کمک های اولیه و اصول بهداشتی، آشنایی با  سیستم های هوشمند حمل ونقل عمومی ،CNG و اصول ایمنی آن، رانندگی ایمن و مطمئن در مسیرها، جابجایی ایمن و امن شهروندان، رعایت قوانین و مقررات سازمانی.
  • فاز دوم از اولین دوره آموزشی ( اصلاح رفتارهای ترافیکی) به منظور آموزش رانندگان اتوبوس و مینی بوس جامانده از آموزش و همچنین رانندگان متقاضی ورود به ناوگان حمل و نقل عمومی  شکل گرفت در این پروژه تعدادی بالغ بر 1700 نفر تحت تعلیم قرارا گرفتند که مباحث : رعایت قوانین و مقررات رانندگی، ایمنی و حریق خودرو، کمک های اولیه و اصول بهداشتی، آشنایی با  سیستم های هوشمند حمل ونقل عمومی ،CNG و اصول ایمنی آن، رانندگی ایمن و مطمئن در مسیرها، جابجایی ایمن و امن شهروندان، رعایت قوانین و مقررات سازمانی، مهارت ارتباطی خوب و ارائه خدمات مناسب به مسافران، مورد آموزش قرار گرفته است.
  • پس از اتمام پروژه آموزش به رانندگان اتوبوس در اردیبهشت ماه سال 96، کلید پروژه آموزش به رانندگان سرویس مدارس( اصول ایمنی ترافیک ویژه رانندگان سرویس مدارس) خورده و این پروژه طی دوماه( مرداد وشهریور ماه) اجرایی شد. در دوره آموزش رانندگان سرویس مدارس این آموزشها به 9000 نفر برای اولین بار در شهر شیراز با مباحث : آماده سازی خودرو جهت انجام سرویس مدرسه، روانشناسی و مدیریت رفتار با کودک، انجام مسوولیت های راننده درحین انجام سرویس مدارس، رعایت قوانین واصول ایمنی ترافیک، بازدیدهای دوره ای و بازرسی خودرو مورد آموزش قرار گرفتند.
  • شایان ذکر است که دوره آموزش ( اصلاح رفتارهای ترافیکی) جهت رانندگان متقاضی ورود به ناوگان حمل و نقل صورت بطور مستمر تا پایان سال در مرکز آموزش ادامه می یابد .که همچنان نیز این دوره تقریبا بصورت هر 15روز یک مرتبه اجرا میگردد.

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۱۹۳۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن :  
پست الکترونیک :  
آدرس :  
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز