معرفی معاونمسعود طهماسبی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

پیشینه کاری :
شهردارمنطقه سه_ شهردارمنطقه پنج_ معاون فنی وامورعمرانی فرمانداری شیراز _ شهردار صدرا
 
 

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۲۹۴۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32304159
پست الکترونیک : traffic@eshiraz.ir
آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - خیابان هدایت - طبقه فوقانی پارکینگ هدایت - طبقه 5 - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز