معرفی معاونهادی شه دوست 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

پیشینه کاری :
مدیرکلی میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس ، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز و شهردار منطقه تاریخی فرهنگی

منبع : معاونت حمل و نقل و ترافیک
۴۰۸۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32304159
پست الکترونیک : traffic@eshiraz.ir
آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - خیابان هدایت - طبقه فوقانی پارکینگ هدایت - طبقه 5 - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز